محصولات

محصولات

محصولات

تنها تولید کننده ولوهای دبل افست در ایران
تولید شیرهای پروانه ای داخل لاینینگ تا سایز 120 اینچ 
تولید کننده چک ولو Metal to Metal˓Double Plate برای اولین بار در ایران
تولید کننده چک ولو Metal to Metal˓ Venturi type تا سایز 48 اینچ برای اولین بار در ایران