شماره تماس 
021-88140665
فنر وسلو W14

فنر وسلو W14

شرکت مهندسی دانا انرژی البرز تولید کننده فنر وسلو W14 با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد DIN 17221، متریال (1.5023) 38SI 7  مورد نیاز صنایع ریلی کشور می باشد. اتصال ریل به تراورس در خطوط ریلی توسط پابندها صورت میگیرد و مهمترین نقش و وظیفه سیستم اتصال ریل به تراورس، ثابت نگهداشتن ریل بر روی تراورسها و جلوگیری از حرکت و جابجایی طولی، عرضی و دورانی میباشد.

 
Skl 14 tension clamp & Concrete Traverse Screw (Sleeper Screw)
We have extensive experience and specialize in producing tension clamp, W14 rail fastening systems, high quality according to standard DIN 17221, material steel grade 38 SI 7 (1.5023). Rail screws (Sleeper Screw) which is designed with high precision and processed under advanced technologies, these screws are manufactured using high graded raw materials satisfying all the quality standards of UIC 864-1. Our products are subjected to testing and inspection by ISO, SGS inspection institutes